H7 Miniprojekti LAMP+ohjelmia

Su 9.12.2018 klo 21.30 Työstin projektia ubuntu 18.04.1 versiolla sekä xubuntu 18.04 versiolla. Ubuntu pyöri VM virtualboxissa Windows 10 Msi kannettavassa ja xubuntu live-usb tikulla Hp:n Win 10 kannettavassa. Tarkoituksena oli tehdä jatkoa LAMP stackille, mutta muuttaa apache2 nginx serverin hallinta-ohjelmaan, mutta en saanut millään (edes käsin) php:tä toimimaan nginxin kanssa.. Joten päätin työstää LAMP … Continue reading H7 Miniprojekti LAMP+ohjelmia

H6 LAMP-asennus saltilla

EDIT Ti 4.12.18 Nyt LAMP setup on toimintakunnossa Github repossa. Työstin tehtävän loppuun Ubuntu 18.04.1 LTS virtuaalikoneella, jossa cpu_model: Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz; mem_total: 3944 nodename: otso-VirtualBox EDIT: Ma 3.12.18 Lisätty linkki työnalla olevaan Github repoon ja lisätty Mariadb sql_dump komentojen tutkimista. Linkki repoon: LAMP repo Githubissa -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tein tehtävää Su 2.12.18 illalla … Continue reading H6 LAMP-asennus saltilla

H5 Linux Palvelinten Hallinta

Tehtävä kuuluu Tero Karvisen Linux Palvelinten Hallintakurssiin. http://terokarvinen.com/2018/aikataulu-%e2%80%93-palvelinten-hallinta-ict4tn022-3004-ti-ja-3002-to-%e2%80%93-loppukevat-2018-5p Tein tehtävän linux Xubuntu 18.04 live-usb-tikulla. Linuxiin laitoin salt-masterin ja asensin toiselle koneelle Windows 10 Oracle VM virtuaalikoneeksi, johon asensin salt-minionin. a) Säädä Windowsia Saltilla siten, että Windows on orja ja Linux on herra. Tähän käytin ohjeita sivulta:http://terokarvinen.com/2018/control-windows-with-salt Latasin windowsille salt-minionin sivulta: https://repo.saltstack.com/windows/ version Salt-Minion-2017.7.4-Py3-AMD64-Setup.exe, koska linuxissa … Continue reading H5 Linux Palvelinten Hallinta

H4 Palvelinten Hallinta

Aloitin tehtävän tekemisen ma 19.11 klo 04.00. Käytin tehtävän tekoon Xubuntu 18.04 live usb-tikkua. Tehtävä liittyy Tero Karvisen syksyn palvelinten hallinta -kurssiin: http://terokarvinen.com/2018/aikataulu-%e2%80%93-palvelinten-hallinta-ict4tn022-3004-ti-ja-3002-to-%e2%80%93-loppukevat-2018-5p Aloitin tehtävät päivittämällä tietokannat sudo apt-get update  ja asentamalla salt-masterin. a) Tee skripti, joka tekee koneestasi salt-orjan. Tähän käytin ohjeita sivulta: http://terokarvinen.com/2018/automatically-provision-vagrant-virtualmachines-as-salt-slaves ja https://www.instructables.com/id/How-to-Write-a-Linux-Shell-Script/ sekä http://linuxcommand.org/lc3_wss0010.php Salt-minionin varten ensin selvitin masterin ip-osoitteen … Continue reading H4 Palvelinten Hallinta

H2 -package-file-server

Tein harjoitustehtäviä 4.11.18 klo 18 alkaen. Käytin tehtävään xubuntu 18.04.1 live usb-tikkua. Tein tiistai-ryhmän tehtäviä. Aloitin tehävät asentamalla salt masterin ja minion ja määrittelemällä minion `orja´. Varmistin ohjeista: http://terokarvinen.com/2018/salt-quickstart-salt-stack-master-and-slave-on-ubuntu-linux prosessin. sudo apt-get update sudo apt-get install salt-master salt minion hostname -I sudo systemctl restart salt-minion.service sudo salt-key -A ja siten vielä testasin, että minion vastaa … Continue reading H2 -package-file-server

Vk 39 MariaDB ja Samba

Viikko 39 tuntitehtävä Mariadb asennus serverille/käyttöönotto 1. ei pystynyt asentamaan sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client, koska ei löytynyt paketteja repositorystä(tietokannasta) -piti päivittää miten sallia(enabloida) repositoryt. Seuraavilla komennoilla: sudo add-apt-repository main sudo add-apt-repository universe sudo add-apt-repository restricted sudo add-apt-repository multiverse 2.asennus toimii nyt sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client -tämän jälkeen komennoilla voidaan hallita mitä mariadb tekee … Continue reading Vk 39 MariaDB ja Samba

Vk 38 SSH

SSH yhteys 1.installointi $ sudo apt install -y openssh-server -testi onko päällä, $ sudo systemctl status ssh ● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Wed 2018-09-19 17:10:15 EEST; 2min 36s ago Main PID: 3297 (sshd) Tasks: 1 (limit: 4662) CGroup: /system.slice/ssh.service └─3297 /usr/sbin/sshd -D … Continue reading Vk 38 SSH

Vk 37 Apache2

1 asenna apache2 -Kirjoitetaan sude apt-get install apache2, jonka jälkeen painetaan Y, kun kysyy jatkoa 2 Apache2 hakemisto rakenne -cd /etc/apache2/ -ja sitten ls -komento, niin nähdään mitä hakemisto on syönyt 3 Selvitä Koneen/palvelimen ip-osoite ifconfig -komennolla -ota ip-osoitteella yhteys selaimessa, niin aukeaa apache2 ohje-sivu Tämä on index.html -sivu, jossa näkyy apache ohjeita – apache2.conf … Continue reading Vk 37 Apache2

Vk 36 Kotitehtävät

Shell 1. Which shell are you using? How did you get the information? -list of the users default shell  ~echo $SHELL -/bin/bash 2. Which other shells you could use? -There are many but in uduntu these are installed: otso@otso-VirtualBox:~$ cat /etc/shells # /etc/shells: valid login shells /bin/sh /bin/bash /bin/rbash /bin/dash 3. Explain shell/komentotulkki -shell is … Continue reading Vk 36 Kotitehtävät